„In homine, qwi ad similitudinem Dei factus est, inveniri porest causa et medicina​ “
Paracelsica

Divinační techniky

 

Divinační techniky vám mohou pomoci nahlédnout do možné budoucnosti a provézt  vás procesem rozhodování. Lze si to představit tak, že bychom mnoho věcí udělali jinak, kdybychom věděli, jaké následky to bude mít.

Divinační techniky souvisejí s předpovídáním budoucnosti. Jde o věštění a zkoumání jevů, které byly ve starověku považovány za seslané bohy. Název divinačních technik je odvozen z  latinského  divinatio,  divinus, což znamená osvícený či prorocký.

Historický kontext: 
Divinace se zakládá na víře v možnost získat informaci od božstva, jež je znalé budoucnosti, ať již dotazem vzneseným na ně prostřednictvím věštce, nebo pozorováním přírodních úkazů. V antice nabyla divinace nejrůznějších forem, neboť jí byl připisován značný význam v životě společnosti i jedince. V antickém Římě přejali celý systém pravidel divinace od Etrusků (tzv. disciplína Etrusca) a přijali pravidla vlastní, přičemž některé úkony spadaly do kompetence Augurů, jiné haruspiků apod. Věštěním se zabývaly též některé filozofické školy, například stoikové,M.T.Cicero napsal spis De divinatione. V 1. polovině 2. století př.n.l se počali v Římě objevovat orientální astrologové, kteří určovali osud jedinců na základě postavení hvězd. Ve středověku převzali některé funkce věštců křesťanští kněží, například při vojenských výpravách se snažili dosáhnout příznivého rozhodnutí o budoucnosti modlitbami, přímluvami u boha atp.

Snad každý z nás v některé životní situaci touží po tom, dostat „z druhé strany“ odpověď. Porozumět jazyku, jímž k nám hovoří strážní andělé, duchové předků a další bytosti, získat od nich znamení. Porozumět vesmírným zákonitostem, když se nám snaží odpovídat na naše otázky a vést nás ke splnění našich cílů.

Věštění, jasnovidectví a formování budoucnosti patří k samozřejmým divinačním schopnostem, energie, rovnováha a zdraví, jsou důležité pro lepší přístup do jiných světů a ke komplexnějším informacím.

„Všechny věci pocházející z ducha, jsou našimi největšími duchovními výtvory. Mluv z čisté duše, konej z čisté duše, a bude tě následovat štěstí, jako stín následuje tělo.“

Gautama Buddha