„In homine, qwi ad similitudinem Dei factus est, inveniri porest causa et medicina​ “
Paracelsica

Krizová intervence

Krizová intervence – podpora klienta v aktuální krizi zaměřena na rychlou orientaci ve své situaci a následná aktivace schopnosti ji řešit.

Je poradenstvím a pomocí, kde práce je zaměřena jak na psychiku tak na energie klienta.

Prvním krokem je pomoc v životní situaci, kterou klient vnímá jako naléhavou a není ji schopen řešit vlastními silami ani s pomocí svých blízkých.

Druhým krokem je léčba tzv. šrámů na duši, které v krizi vznikly. Výsledkem je odvrácení potíží, které by se později mohly vyvinout. 

K dispozici – 24 hodin denně 

Jakou další – vedlejší pomoc krizová intervence může zahrnovat?

hledání podpůrných osob v okolí klienta,
posilování vlastních zdrojů klienta, které jsou k řešení krize nezbytné,
psychická podpora a poradenství, které trvají po celou dobu krize,
kontakty na další odborníky až dle potřeby klienta (např. psychiatr, linky důvěry, krizové centrum, psychiatrická léčebna, specializovaná centra apod.).
Jaké jsou známé typy krizí?

krize pramenící z traumatického zážitku (např. úmrtí blízké osoby, přírodní katastrofy, přepadení atd.).
krize plynoucí z životní změny (např. nástup do zaměstnání po škole či mateřské dovolené, odchod do důchodu, odchod dětí z domova).
situační krize vznikající po náročné události (např. po rozvodu, ztráty zdraví, neúspěch při zkoušce, nevěra atd.).

 

Základní cena této služby je ZDARMA

Konečná cena je stanovena dle individuálního posouzení.