„In homine, qwi ad similitudinem Dei factus est, inveniri porest causa et medicina​ “
Paracelsica

Life koučink

Osobní koučink

Důležité při koučování je uvědomit si, že pro každého existuje jeho správné řešení, které se může lišit od toho, které máme v hlavě právě my.

Koučink začíná úvodním rozhovorem, na kterém si spolu vyjasníme, čeho chcete dosáhnout a jak vám mohu být nápomocná.

Probereme podrobně vše, co je potřebné k tomu, abychom na konci drželi v ruce konkrétní dohodu o cíli a krocích cesty, která povede ke změně.
Zároveň si stanovíme jasná pravidla spolupráce.

Úvodní rozhovor koučování slouží k vytvoření kvalitního základu pro budoucí spolupráci a jeho součástí je i poznání kouče, jeho zkušeností, praxe, přístupu a životní filozofie.

Schůzka se uskutečňuje zpravidla ve dvou po sobě následujících setkáních a trvá více než tři hodiny.

Pokud se jedná o doporučené koučování, například manažerovi doporučuje jeho nadřízený či personální specialista, účastní se často této schůzky i on.

Každé další setkání má předem dohodnutý rámec a působí jako mezník na cestě za vytčeným cílem.

 

Obecně rozlišujeme několik metod, které jsou vhodné podle situace, řešeného problému, počtu osob a dalších kritérií.

 

Podle počtu osob, se kterými pracuje:

  • Individuální koučink
  • Týmový (skupinový) koučink

 

Podle hloubky, kterou zasahuje:

  • Transakční koučování – podporuje změnu akce.
  • Transformační koučování – mění člověka samotného.

 

Podle oblasti života, které se dotýká:

 
Cena koučování je 900 Kč / 90 minut.

Cena za telefonický koučovací hovor je 950 Kč / 120 minut.

Konečná cena této služby je stanovena individuálně. Ta se odvíjí od termínu a počtu schůzek. Zahrnuje i všechny potřebné telefonické a elektronické konzultace, zápisy ze schůzek a zpracované záznamy, na kterých se předem dohodneme.

První půl hodina úvodního rozhovoru je zdarma.
Během ní můžete vyhodnotit přínosy případné spolupráce a v klidu se rozhodnout.