„In homine, qwi ad similitudinem Dei factus est, inveniri porest causa et medicina​ “
Paracelsica

Etický rámec

KLIENTI  JSOU VŽDY OBJEDNÁNI TAK, ABY MEZI  JEJICH JEDNOTLIVÝMI NÁVŠTĚVAMI BYLY MINIMÁLNĚ 30 MINUT PAUZY
POKUD SE JEDNÁ O SLUŽBU DO DOMU CENA JE DLE CENÍKU ZA SLUŽBU ZA HODINU + NÁKLADY NA DOPRAVU A ČAS NAVÍC DLE DOHODY
KONEČNÁ CENA SE VŽDY STANOVÍ INDIVIDUÁLNĚ, DLE POČTU OBJEDNANÝCH HODIN, NÁROČNOSTI PROCEDURY, DLE POUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ ATP.

Do individuální psychoenergetické péče lze přijmout dospělé a dětské klienty od 10 ti let (s písemným souhlasem rodiče) .

Rodinná terapie  s mladšími dětmi je možná pouze za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů.

Termíny konzultace

Na konzultaci je nutné se předem objednat (mailem, telefonicky, osobně).
Dohodnutou konzultaci je třeba zrušit nejméně 24 h předem.

 

Etický rámec

Všechny informace, které mi sdělíte, považuji za důvěrné (tj. nikomu je nesděluji bez Vašeho výslovného souhlasu).
Výjimkou jsou situace, kdy byste ohrožovali na životě sami sebe nebo druhé.
Dále jsou to situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů – Zákon č. 140/1961 Sb § 167, 168).
„Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, znásilnění, týrání svěřené osoby, pohlavní zneužití atd. a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.“

Nejsem povinná hlásit to, co již bylo řešeno.