„In homine, qwi ad similitudinem Dei factus est, inveniri porest causa et medicina​ “
Paracelsica

Psychosomatika

Psychosomatické poradenství – moderní mezioborový přístup medicíny.  Jde o systemický přístup, který  se velmi úspěšně používá v individuální i rodinné terapii či v léčbě psychosomatických onemocnění.

K úspěšné harmonizaci  „psyché“- duše a „soma“ – těla, je třeba práce jak s psychickými složkami osobnosti, tak s  energiemi  těla k jejich vzájemnému urovnání.

Přichází člověk, který již prošel zdravotnickým zařízením, je vyšetřen, má stanovenou diagnózu své nemoci a je příslušným způsobem léčen a nebo léčen není, v případě, že výsledek lékařského vyšetření neprokáže žádnou chorobu, tělesné potíže ale přetrvávají. Stává se, že pacientovi tento druh zdravotnické péče nestačí, trpí dál a leckdy mu už běžné zdravotnické zařízení nemá co nabídnout. Psychosomatické poradenství slouží k pochopení vlastních pocitů, porozumění řeči těla. Zabývá se okolnostmi počátku nemoci, na které se nepodílí jen „problém“ na tělesné úrovni, ale i na úrovni pocitové, duševní, společenské, duchovní (např. pocitové vnitřní zranění, vztahové či pracovní potíže, zármutek, nenaplněnost, osamělost, úzkost, strach, vztek, nenávist a mnoho dalších…), v zásadně do něj nepatří odosobněné lékařské a psychologické pojmy.

Na rozdíl od tradičních terapeutických proudů vidí vztah terapeuta a klienta jako setkání dvou rovnocenných partnerů. Využívá toho, co už klient dělá, hledá v každé situaci to dobré, a na tom staví nový směr jeho života. Dalo by se vlastně říci, že terapeut pomáhá klientovi, aby si pomohl sám.

Nesnaží se “číst mezi řádky” a analyzovat „dětská traumata klienta či jeho vztah k rodičům“, jeho cílem je pomoci klientovi s aktuálním problémem a co nejdříve nalézt a využít jeho vlastní schopnosti k dobrému řešení problému.

Pro koho je terapie vhodná?

pro toho, kdo je ochoten pro své zlepšení a zdraví něco udělat,
pro utřídění myšlenek,
před důležitým rozhodnutím,
pro rozlišení detailů
pro utřídění soukromého života
Pro koho terapie není?

hledající viníky svých problémů,
očekávající rozsudek ve smyslu „kdo za to může“,
chtějí dostat manuál „správného“ života.

Základní cena této služby je 600 Kč / 60 minut