„In homine, qwi ad similitudinem Dei factus est, inveniri porest causa et medicina​ “
Paracelsica

Andragogika

Andragogické poradenství – konzultační, edukační a informační činnost směřující k orientaci jedince v oblasti jeho zájmu. Zaměřuje se na současné a nové trendy v profesním světě.

Uspořádání a vytříbení zájmů klienta, v oblasti většinou profesního života, je třeba klást důraz jak na harmonii duše , tak na jeho možné reálné fyzické možnosti.

Kdy takové poradenství potřebujeme? 

hledáte nové zaměstnání

nevíte v čem jste dobří

rádi by jste věděli v čem vynikáte

potřebujete si utřídit myšlenky, uspořádat priority

hledáte základní životní hodnoty

 

 

Andragogika osciluje mezi interdisciplinaritou a transdisciplinaritou, směřuje k praktickým opatřením v oblasti společenských vztahů, které jsou rozvíjeny na základě formulovaných společenských potřeb, svůj předmět vytváří na základě identifikovaných problémů, které se ve společnosti objevují. Umožňuje vidět jeden problém z mnoha různých úhlů pohledu.

 

Základní cena této služby je 600 Kč / 60 minut

Konečná cena je stanovena individuálně.