„In homine, qwi ad similitudinem Dei factus est, inveniri porest causa et medicina​ “
Paracelsica

Psychoenergetika

Vyzařování každého člověka je záležitostí jeho  psychoenergetického nastavení.

Krása a zdraví mají  přímou souvislost s energetickým  nastavením člověka. Existuje přímé propojení mezi těmito pojmy.

Co je psychoenergetické poradenství ?

  • souběh užití psychoterapie současně s ohledem na energetickou stránku člověka, tedy komplexní přístup. Psychoenergetika vnímá člověka  z mnoha různých  úhlů pohledu. Výsledkem jsou informace  a nasměrování klienta k jeho spokojenosti.
  • kombinace individuálního poradenství spolu s využitím moderních metod a intuitivního postupu, dále dlouholeté zkušenosti související s integrálním postupem, množství certifikátů opravňujícím použití nejmodernějších technologií , špičkových přístrojů a přípravků.

Psychoenergetiku charakterizuje slogan „ NAJDI  SVÉ ŘEŠENÍ . “

Psychoenergetika využívá také již známých přístupů a  metod:

  • psychosomatiky
  • krizové intervence
  • mediace
  • andragogiky
  • osobního poradenství s určitým zaměřením – koučink, motivační tréning, divinační techniky a další..

 

KDO JSEM ???

Řešíte otázku Kdo jste ?

Řekněme, že jste se dnes rozhodli – změnit svůj život a žít ho tak, aby byl krásný, šťastný, veselý a spokojený navíc, abyste dokázali něco udělat, hodně vydělat, hodně získat, hodně prožít a hodně předat.

Na jedné straně to znamená – změnit se .
Na druhé straně to ale znamená – zůstat sám sebou.

Jestliže jste sami sebou, kdo vlastně jste ?